საგარანტიო ტალონი

 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონის დაკარგის ან დაზიანების შემთხვევაში, ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას.
 • ნივთის შეძენიდან 24 საათის  განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას.
 • ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქტი ექვემდებარება შეკეთებას  თუ გასულია 24 საათზე მეტი.
 • საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.
 • წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელმა ნივთი საგარანტიო ტალონთან ერთად უნდა წარადგინოს საგარანტიო სერვისში: თბილისი ქსნის ქ.#12.

 პირობები არ ვრცელდება თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
 • დაზიანებულია ნივთი მომხმარებლის დაუდევრობით
 • არ არის დაცული პროდუქტის ექსპლუატაციის წესები.
 • დაზიანებულია პროდუქტის ვიზუალური მხარე.
 • პროდუქის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად.
 • მოწყობილობა არ გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შესაბამისად.
 • დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით.
 • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია სხვა სერვისცენტრის ან კერძო პირის მიერ.
 • ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირებისას.
 • ნივთი დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
 • საგარანიო ტალონისა და მოწყობილობის სერიული ნომრები წაშლილია, გადაკეთებულია ან არ ემთხვევა ერთმანეთს.
 • მოწყობილებას დაზიანებული აქვს ელექტრო დეტალები.
კალათა

კალათა ცარიელია

უკან დაბრუნება
დახურვა